Tygodnik Śląsko - Dąbrowski NSZZ Solidarność

 

Linki

 

 

 

 

W poniedziałek 8 maja przedstawiciele górniczej solidarności wraz z jej przewodniczącym Jarosławem Grzesikiem oraz Kazimierzem Grajcarkiem przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz przewodniczący solidarności z zakładów pracy miasta Jaworzna zrzeszeni w Biurze Terenowym naszego miasta odwiedzili miejsce budowy ,,Nowego Jaworzna blok 910 MW" Zebranych na sali konferencyjnej przywitał Prezes TAURON Wytwarzanie Jacek Janas. W towarzystwie Prezesa Łukasza Brzózki, Dyrektora Elektrowni Jaworzno III Mirosława żbika i przedstwiciela Departamentu Realizacji Inwestycji Pawła Rochmana rozpoczęła się prezentacja całego przedsięwzięcia budowy Nowego Jaworzna. Po krótkim przeszkoleniu w zakresie BHP zebrani udali się na plac budowy. Po drodze uczestnicy zwiedzania obserwowali prace prowadzone przy budynku głównym maszynowni oraz kotłowni. Wrażenie ogromne robiła posadowiona na lawecie beczka generatora, która już niedługo wzniesie się na pozim 17 metrów gdzie zostanie posadowiona na poziomie maszynowni. Następnie w grupach sześcioosobowych zebrani wyjechali na szczyt Chłodni kominowej o wysokości 180 metrów.  Po zakończeniu zwiedzania i powrocie do elektrowni uczestnicy spotkania dzielili się wrażeniami jakie na nich zrobiła wielka budowa Nowego Jaworzna. Wielkie przedsięwzięcie widać bowiem z każdego miejsca naszego miasta. Jednak jego ogrom potęguje się kiedy stoimy pod szkieletem budowanego jeszcze budynku maszynowni.

  

Alternative flash content

Requirements

Serwis Informacyjny Solidarności

© 2013 by DP
Powered by Joomla!
Template by SiteGround.
stat4u